GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Tân Lạc - Hòa Bình

Email:  hbh-tanlac-mnphuvinh@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0900000000

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng 

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trong đó hơn 58%  Là những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua được có năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ .

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thưc chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng lẽ giáo, kĩ năng t, tổ ự phục vụ cho trẻ.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng hoạt động nhóm phát huy tinh sáng tạo của trẻ.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các hoạt động, nâng cao các hoạt động chuyên đề.
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường tiếng Việt cho trẻ.
- Tổ chức học theo phòng học bộ môn, học trên mạng; mở rộng các hình thức dạy và học đối với các trường trong và ngoài nước.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng âm nhạc
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Phú Vinh